verbetert je conditie
 
hardlopen is leuk, lekker en gezond.

Privacy verklaring

 

Privacy -verklaring

Dit is de privacyverklaring van KoBra-Sportief, gevestigd te Floralaan 33, 3904 BX Veenendaal, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70481229.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: albertkoedam@kobra-sportief.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel

Welke gegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers


Inschrijfformulier

Achternaam

Leden administratie

Gedurende de tijd van het actieve lidmaatschaplooptijd   en tot 2 jaar daarna. Daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Albert Koedam

Corrie Koedam

Accountant

Belastingdienst


Voornaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mail adres

Geboortedatum

Gebr. medicijnen

Medische klachten

1ste ICE nr.

2de ICE nr.

KoBra Sportief website

Groepsfoto

Overige foto's

Publicatie

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

Albert Koedam

Corrie Koedam


ICE pas

Achternaam

Invulling t.b.v. individuele veiligheid, zichtbaar  aantoonbaar lidmaatschap bij partners.

Gelijk aan lidmaatschap, jaarlijks aanmaak ICE pas

Deelnemer zelf


Voornaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

1ste ICE nr.

2de ICE nr.

Whats App

Telefoonnummer

Alarmering

Gelijk aan lidmaatschap

Albert Koedam

Corrie Koedam


Social Media

Overige foto's

Publicatie

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

Albert Koedam

Corrie Koedam


Pers

Overige foto's

Publicatie

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

Albert Koedam

Corrie Koedam


Wedstrijduitslag

Resultaatmeting

Publicatie op site

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

Albert Koedam

Corrie Koedam


Versturen van digitale berichten waaronder Updates

E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

Albert Koedam

Corrie Koedam


Versturen fysieke kaarten waaronder kerst, verjaardag,  geboorte etc. kaarten

Achternaam

Voornaam

Adres


Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

Albert Koedam

Corrie Koedam


Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een lustrum, reünie of bijzondere gebeurtenis.

Achternaam

Voornaam

Adres

E-mailadres


Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

Albert Koedam

Corrie Koedam

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt KoBra-Sportief uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die KoBra-Sportief met u heeft.  Ook als KoBra-Sportief wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht KoBra-Sportief te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij KoBra-Sportief op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal KoBra-Sportief deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van KoBra-Sportief hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

KoBra-Sportief treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites

De communicatiemiddelen van KoBra-Sportief, waaronder de website, kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de communicatie middelen, waaronder de website, van KoBra-Sportief. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. KoBra-Sportief raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

KoBra-Sportief past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. KoBra-Sportief raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal KoBra-Sportief er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of KoBra-Sportief wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, neem dan gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens:

 

Ondernemer               Albert Koedam

E-mail                         albertkoedam@kobra-sportief.nl

Telefoonnummer        06 83557188

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.